Молитва 1 святого макария великого к богу отцу

Самое подробное описание: молитва 1 святого макария великого к богу отцу - для наших читателей и подписчиков.

Молитвы на сон грядущим

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

От Вознесения же до Троицы вместо «Царю Небесный: ничего не читается.

Это замечание относится и к утренним молитвам, а также к последованию ко святому Причащению.

О́т­че наш, И́же еси́ на Не­бе­се́х! Да свя­ти́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́р­ст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Не­бе­си́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6-й

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко бла­гоутро́бен, и изба́ви ны́ от враг на́ших: Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Бо­гу От­цу

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Гос­по­ду нашему Ии­су­су Хри­сту

Молитва 3-я, ко Пресвя­то­му Ду­ху

Го́споди, Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́шителю, Ду́­ше и́стины, уми­ло­се́р­дися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́: во́льныя моя́ грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя, я́же от ю́ности, и от нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния; а́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х, или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих; или́ о чем прогне́вахся, или́ солга́х, или́ безго́дно спах; или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на мо­ли́т­ве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся; или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, моя́ же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о мо­ли́т­ве не ради́х; или́ и́но что соде́ях лука́вое, не по́мню: та́ бо вся, и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Вла­ды́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец: да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю прече­ст­но́е и́мя Твое́, со От­це́м, и Единоро́дным Его́ Сы́­ном, ны́не и при́сно, и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Ца­рю́, Ще́дре и Че­ло­веколю́бче Го́с­по­ди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́­го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спа­се́ние души́ мое́й стро́я? Ми́­ло­стив ми бу́ди гре́шному, и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́­га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ моя́ согреше́ния, еди́не Безгре́шне, е́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Бо­же́­ст­венною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным че­ло­веколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́­же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Бла­говоли́, Го́с­по­ди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спа­си́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния; и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми А́н­ге­ла ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти бла­года́рственныя мольбы́. Ей, Го́с­по­ди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми А́н­ге­лы; да бла­гословлю́ и́мя Твое́ свя­то́е, и просла́влю, и сла́влю Пре­чи́с­тую Бо­го­ро́­ди­цу Ма­ри́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ че­ло­веколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Че­ст­на́го Кре­ста́ зна́мением, и всех свя­ты́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Ии­су́­се Хри­сте́ Бо́­же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 5-я

Молитва 6-я

Го́споди Бо́­же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, даждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м бла­ги́х Твои́х, я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста

24 мо­лит­вы, по числу часов дня и ночи

[1] Го́споди, в покая́нии приими́ мя. [2] Го́споди, не оста́ви мене́. [3] Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. [4] Го́споди, даждь ми мысль бла́­гу. [5] Го́споди, даждь ми сле́зы, и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. [6] Го́споди, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. [7] Го́споди, даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. [8] Го́споди, даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. [9] Го́споди, всели́ в мя ко́рень бла­ги́х, страх Твой в се́рдце мое́. [10] Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния, и твори́ти во всем во́лю Твою́. [11] Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. [12] Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Гос­по­ду нашему Ии­су­су Хри­сту

Молитва 9-я, ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це, святого Петра Студийского

Молитва 10-я, ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це

Молитва 11-я, ко свя­тому Ан­ге­лу хранителю

Кондак Бо­го­ро­ди­це, глас 8-й

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, бла­года́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Бо­го­ро́­ди­це; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитва святого Иоанникия

Когда хочешь возлечь на одр свой, читай следующие молитвы:

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Тропари, глас 2-й

Затем целуй крест свой, и осени крестным знамением постель свою, молясь так:

Молитва Че­ст­ному Кре­сту

Или кратко:

Затем, вместо чина прощения:

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́­же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец.

Испове́дание грехов повседневное

Испове́даю Тебе́ Го́с­по­ду Бо́­гу моему́ и Творцу́, во Свя­те́й Тро́и­це Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, вся моя́ грехи́, я́же соде́ях во вся дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством, и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием, и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́­га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах; о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́, Бо́­гу моему́, представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися; то́чию, Го́с­по­ди Бо́­же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́ ми­ло­се́р­дием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец.

Окончание мо­лит­в

Когда отходишь ко сну, говори:

Скачать верстку PDF

Рекомендуем

С помощью кнопки выберите банковскую карту или Яндекс.Деньги.

©2004-2017 — При использовании материалов ссылка обязательна.

Молитва первая, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Грядущим – идущим, собирающимся (отойти ко сну).

Пояснения к начальным молитвам, по «Отче наш…» включительно,

см. «Толковый молитвослов – Молитвы утренние».

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Всякого бо ответа недоумеюще – ибо не находя для себя никакого оправдания (недоумети – не знать, что предпринять, быть неискусным; слово ответ здесь является переводом греческого слова «защита», «оправдание»).

Яко Владыце – как Владыке (имеющему власть отпускать грехи).

На Тя бо уповахом – потому что мы на Тебя положились (так в греческом тексте молитвы; уповахом – форма 1-го лица множ. числа прошедшего времени – аориста глагола уповати: церковнославянский вариант означает: мы на Тебя надеялись).

Призирати – милостивым быть, обращать внимание, благосклонно смотреть, милостиво смотреть сверху вниз.

Но призри и ныне – но и теперь обрати к нам взор Твой.

Яко благоутробен – так как Ты милосерден.

Вси дела руку Твоею – все мы – творения рук Твоих (тире прояснило бы это выражение: вслед за греческим оригиналом в славянском переводе пропущен глагол-связка; в полной форме звучало бы: вси есмы дела руку Твоею; руку Твоею – форма родительного падежа двойственного числа).

Да избавимся Тобою от бед – да избавимся с Твоей помощью от напастей, невзгод.

Эти тропари – творение преподобного Иоанна Дамаскина.

Молитва первая, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Доспети – достигать, доходить, напрягать усилия.

Сподобивый меня даже в час сей доспети – сподобивый меня прийти к этому часу.

Яжесотворих – которые я сотворил (соделал).

Смиренную – здесь: сокрушенную, жалкую, негодную, униженную грехами (берегите себя от страшной опасности лжесмирения и горделивого признания себя смиренным!).

В нощи сей сон прейти в мире – сон этой ночи провести мирно, спокойно.

От смиренного ми ложа (в некоторых молитвословах: от смиренного моего ложа) – от моего жалкого, скудного ложа (смиренный часто означает: «низкий, низменный» даже и просто в физическом смысле).

Благоугождал – делал благоугодное.

Поперу борющия мя враги плотския и безплотныя – (чтобы я) побеждал нападающих на меня врагов – плотских и бесплотных. Речь идет о соответствующих грехах: плотских (таких как чревоугодие, блуд) и бесплотных, т.е. душевных (главные из них: тщеславие, гордость, сребролюбие, гнев, печаль, уныние).

В этой молитве мы благодарим Бога за благополучно проведенный день, просим у Него прощения грехов, спокойной ночи и сохранения нас от всякого зла. Молитва эта оканчивается славословием Святой Троицы.

И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. С этими словами молитвы своеобразно перекликаются другие слова из поучения преподобного Макария о молитве: «Истинное основание молитвы таково: быть внимательным к помыслам и совершать молитву в великом безмолвии и мире. Человеку молящемуся надобно все усилие свое обращать на помыслы и что служит пищею лукавым помыслам, то отсекать, а устремляться мыслью к Богу и хотения помыслов не исполнять, но кружащиеся помыслы собирать отовсюду воедино, различая естественные помыслы от лукавых. Душа под грехом уподобляется как бы большому лесу на горе или тростнику на реке, или какой-нибудь чаще терний и дерев, посему намеревающиеся проходить сим местом должны протягивать вперед руки и с усилием и с трудом раздвигать пред собою ветви. Так и душу окружает целый лес помыслов, внушаемых сопротивною силою, почему потребны великая рачительность и внимательность ума, чтобы человеку отличать чуждые помыслы, внушаемые сопротивною силою».

Полное вечернее молитвенное правило на русском языке

Здесь представлены все вечерние молитвы на сон грядущим на современном русском языке.

 • Полное вечернее молитвенное правило
  • Начинательная молитва
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • К Пресвятой Троице
  • Молитва Господня
  • Тропари
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
  • Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
  • Молитва 3-я, преподобного Ефрема Сирина ко Пресвятому Духу
  • Молитва 4-я, святого Макария Великого
  • Молитва 5-я
  • Молитва 6-я
  • молитва 7-я святого Иоанна Златоуста
  • Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу
  • Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
  • Кондак Пресвятой Богородице
  • Молитва святого Иоанникия
  • Молитва святого Иоанна Дамаскина
  • Честному Кресту
  • Честному Кресту (краткая)
  • Ослабь, отпусти, прости…
  • Ненавидящих и обижающих нас прости…
  • Повседневное исповедание грехов
  • Перед отходом ко сну

Полное вечернее молитвенное правило:

Начинательная молитва

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё Собою наполняющий, Источник благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (3 раза)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас.

Господи, очисти грехи наши.

Владыко, прости беззакония наши.

Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах!

Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё;

да будет воля Твоя как на небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас!

Не находя себе никакого оправдания, молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: «Помилуй нас!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи!

Помилуй нас, на Тебя мы уповаем.

Не прогневайся на нас сильно и не вспомни беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой и ныне, так как Ты милосерд.

И избавь нас от врагов наших: ведь Ты – Бог наш и мы – Твои люди, все – творения рук Твоих и имя Твоё призываем.

И ныне и всегда и во веки веков.

Открой нам, благословенная Богородица, двери к милосердию Божию, чтобы мы, на Тебя надеющиеся, не погибли, но избавились бы через Тебя от бед: ведь Ты – спасение рода христианского.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всего созданного, сподобивший меня дожить до этого часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и помыслом;

и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты плотской и духовной.

И подай мне, Господи, эту ночь провести в мире, чтобы восстав от сна, я во все дни жизни моей делал угодное пресвятому имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов – плотских и бесплотных.

И избавь меня, Господи, от оскверняющих меня суетных мыслей и порочных желаний.

Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава ныне и всегда, и во веки веков.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержителю, Слово Отчее, Иисусе Христе!

Будучи Сам совершен, по великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне.

Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предай меня действию змия и не оставь меня на волю сатаны, ибо есть во мне семя погибели.

Ты, Господи Боже, которому все поклоняются, Царю Святый, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим Светом, Святым Твоим Духом, Которым Ты освятил Твоих учеников.

Даруй, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твоё на ложе моём: просвети ум мой светом уразумения святого Евангелия Твоего, душу – любовью ко Кресту Твоему, сердце – чистотою слова Твоего, тело моё – Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою Твоим смирением сохрани.

И подними меня в надлежащее время на прославление Тебя.

Ибо Ты в высшей степени прославлен вместе с Безначальным Отцом Твоим и Пресвятым Духом во веки.

Молитва 3-я, преподобного Ефрема Сирина ко Пресвятому Духу

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, и отпусти мне, недостойному, и прости все грехи, которыми я согрешил сегодня перед Тобою как человек и, более того, не как человек, но даже хуже скота.

Прости вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые:

сделанные по незрелости и по злому навыку, по вспыльчивости и беспечности.

Если я именем Твоим клялся, или похулил Его в помышлении моем;

или кого укорил;

или оклеветал кого во гневе моём, или опечалил, или о чем прогневался;

или солгал, или безвременно спал, или нищий пришел ко мне, а я отверг его;

или брата моего опечалил, или возбуждал ссоры, или кого осудил;

или превозносился, или возгордился, или разгневался;

или когда стоял на молитве, умом стремился к лукавым мирским помыслам, или имел коварные мысли;

или объелся, или опился, или безумно смеялся;

или помыслил злое;

или, видев мнимую красоту, преклонился сердцем на то, что вне Тебя;

или сказал что-то непристойное;

или посмеялся над грехом моего брата, тогда как моим согрешениям нет числа;

или не радел о молитве, или иное что сделал злое, что не запомнил: все это и даже больше этого сделал я.

Помилуй меня, Творец мой и Владыка, беспечного и недостойного раба Твоего, и оставь мне, и отпусти мои грехи, и прости меня, ибо Ты Благой и Человеколюбивый.

Чтобы я в мире лёг, уснул и успокоился, блудный, грешный и несчастный, и чтобы поклонился я и воспел и прославил многочтимое имя Твое, с Отцом, и Единородным Его Сыном, ныне, и всегда, и во веки веков.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что Тебе принесу или что Тебе воздам, богатый дарами бессмертный Царь, милостивый и человеколюбивый Господи, за то, что меня, ленящегося служить Тебе и ничего доброго не сотворившего, довел до конца прошедшего дня сего, к обращению и спасению душу мою направляя?

Милостив будь ко мне, грешному и лишенному всякого доброго дела, восставь падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и удали от меня все злые помыслы видимой жизни сей.

Прости, Единственный Безгрешный, согрешения мои, которыми я согрешил пред Тобою в сей день сознательно и по неведению, словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами.

Ты Сам сохрани меня от всякой вражеской напасти, покрывая божественною Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою.

Очисти, Боже, очисти множество грехов моих.

Благоволи, Господи, избавить меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и озари меня светом лица Твоего, когда придешь во славе, и ныне дай мне сном уснуть не в осуждение, и без мечтаний и смущений мысли раба Твоего соблюди.

И все сатанинские дела отгони от меня, и просвети разумные очи сердца моего, да не усну я сном смертным.

И пошли мне Ангела мира, хранителя и наставника души и тела моего, да избавит меня от врагов моих;

да, восстав с постели моей, принесу Тебе благодарственные молитвы.

О, Господи, услышь меня, грешного и нищего раба Твоего, волею и совестью!

Дай мне, восстав от сна, слову Твоему поучаться и через Ангелов Твоих уныние бесовское далеко отгони от меня!

Да благословлю я имя Твоё святое и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, Которую Ты дал нам, грешным, в защиту, и услышь Её, молящуюся за нас;

ибо знаю, что Она подражает Твоему человеколюбию и молиться не перестает.

Её заступлением, и Честного Креста знамением, и ради всех святых Твоих, убогую душу мою сохрани, Иисусе Христе, Боже наш, ибо Ты свят и прославлен вовеки.

Молитва 5-я

Господи, Боже наш, всё, в чём я согрешил сегодня словом, делом и помышлением, как благой и Человеколюбец, прости мне. Мирный сон и безмятежный даруй мне.

Ангела Твоего хранителя пошли, покрывающего и сохраняющего меня от всякого зла.

Ибо Ты — хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков.

Молитва 6-я

Господи, Боже наш, в Которого мы веруем и Чье имя более всякого имени призываем!

Дай нам, ко сну отходящим, облегчение душе и телу, и сохрани нас от всякого мечтания и темного сладострастия. Останови порывы страстей, угаси огонь возбуждений телесных.

Дай нам жить целомудренно в делах и словах, чтобы, проводя добродетельную жизнь, не лишились мы обещанных Тобою благ, ибо Ты благословен вовеки.

Молитва 7-я святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1. Господи, не лиши меня Небесных Твоих благ.

2. Господи, избавь меня от вечных мук.

3. Господи, согрешил ли я умом или помышлением, словом или делом, прости меня.

4. Господи, избави меня всякого неведения, забвения, малодушия, и окаменелого бесчувствия.

5. Господи, избави меня от всякого искушения.

6. Господи, просвети мое сердце, которое омрачено лукавыми желаниями.

7. Господи, я как человек согрешил, Ты же, как щедрый Бог помилуй меня, видя немощь души моей.

8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твоё святое.

9. Господи, Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в Книге Жизни и даруй мне благой конец.

10. Господи, Боже мой, хотя я и не сотворил ничего доброго пред Тобою, но даруй мне по Твоей благодати положить начало добрым делам.

11. Господи, окропи в сердце моём росу благодати Твоей.

12. Господи Неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого, в Царствии Твоем.

1. Господи, в покаянии прими меня.

2. Господи, не оставь меня.

3. Господи, огради меня от всякой напасти.

4. Господи, дай мне благую мысль.

5. Господи, дай мне слёзы, и память о смерти, и сокрушение сердечное о грехах.

6. Господи, дай мне мысль исповедать грехи мои.

7. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание.

8. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость.

9. Господи, насади во мне корень добра – страх пред Тобою в сердце моём.

10. Господи, удостой меня любить Тебя от всей души моей и помышления и исполнять во всём волю Твою.

11. Господи, защити меня от злых людей, и бесов, и страстей, и от всякого неподобающего дела.

12. Господи, Ты знаешь, что делаешь и чего желаешь — да будет воля Твоя и надо мною грешным, ибо Ты благословен во веки.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, ради молитв многочтимой Матери Твоей и бесплотных Твоих Ангелов,

а также пророка и Предтечи и Крестителя Твоего, и богословесных Апостолов, светлых и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов и всех святых – избавь меня от нынешнего стеснения бесовского.

Так, Господи мой и Творец, не желающий смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив, дай и мне обращение, окаянному и недостойному.

Извлеки меня из пасти змея-губителя, жаждущего поглотить меня и свести живым во ад.

Да, Господи мой, утешение моё, ради меня несчастного облекшийся в тленную плоть, избавь меня от убожества и утешение подай бедной душе моей.

Внуши сердцу моему творить Твои повеления, и оставить злые деяния, и получить блаженства Твои.

Ибо на Тебя я, Господи, уповаю, спаси меня.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

К Тебе, Пречистой Божией Матери, я, несчастный, припадаю и молюсь:

Ты знаешь, Царица, что беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и, хотя многократно каюсь, лживым пред Богом оказываюсь.

Я и каюсь, трепеща, не поразит ли меня уже Господь, и вскоре опять то же делаю!

Молю, чтобы Ты, Владычица моя, Госпожа Богородица, зная это, помиловала, укрепила и научила меня доброе творить.

Ибо Ты знаешь, Владычица моя Богородица, что сильно ненавижу злые дела мои и всем помышлением люблю закон Бога моего;

но не знаю, Госпожа Пречистая, почему то, что ненавижу люблю, а доброго не исполняю.

Не допускай, Пречистая, исполняться воле моей, ибо она зла, но да совершится воля Сына Твоего и Бога моего, да спасёт меня, и вразумит и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне прекратил делать скверное,

и в остальное время жил бы по заповедям Сына Твоего, Которому подобает вся слава, честь и власть со безначальным Его Отцом, и пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне, и всегда, и во веки веков.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Благого Царя благая Матерь, пречистая и благословенная Богородица Мария!

Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на мою страдающую душу, и Твоими молитвами направь меня на добрые дела, чтобы мне остальное время жизни моей без порока прожить и через Тебя рай обрести, Богородица Дева, единая чистая и благословенная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

Ангеле Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего!

Прости мне всё, в чём я согрешил в сегодняшний день, и избавь меня от всякого коварного замысла идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать моего Бога.

Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых.

Кондак Пресвятой Богородице

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь.

Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, браку не причастная!

Преславная Вечнодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наша.

Всю надежду мою на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под покровом Твоим.

Просвети очи мои, Христе Боже, чтобы я не уснул смертным сном, чтобы враг мой не сказал: я победил его.

Будь Заступником души моей, Боже, ибо я хожу среди многих сетей. Избавь меня от них и спаси меня, Боже, ибо Ты – Человеколюбец.

Молитва святого Иоанникия

Упование моё – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святый.

Троице Святая, слава Тебе!

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Владыка Человеколюбец, неужели мне это ложе гробом будет, или ещё несчастную мою душу озаришь светом дня?

Вот, гроб предо мною, вот, мне смерть предстоит.

Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечной, злое же творить не перестаю.

Тебя, Господа и Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и все Небесные Силы, и святого Ангела, хранителя моего.

Знаю, Господи, что недостоин я человеколюбия Твоего, но достоин всякого осуждения и муки.

Но, Господи, хочу ли, или не хочу, спаси меня.

Ведь если праведника спасешь, нет в этом ничего великого, и если чистого помилуешь, нет в том ничего дивного, — ибо они достойны милости Твоей.

Но на мне, грешном, покажи дивную милость Твою, в том яви человеколюбие Твоё, да не преодолеет моя злоба Твою неизреченную благость и милосердие, и как Ты хочешь, со мной сотвори.

Честному Кресту

Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и да бегут от Лица Его все, ненавидящие Его.

Как исчезает дым, так пусть и они исчезнут.

Как тает воск от огня, так пусть погибнут и бесы при виде любящих Бога, и осеняющих себя крестным знамением и с радостью говорящих: «Радуйся, многочтимый и животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего во ад и уничтожившего силу дьявола и давшего нам тебя, Свой чтимый Крест, для прогнания всякого врага».

О многочтимый и животворящий Крест Господень!

Помогай мне со Святою Госпожою, Девою Богородицею, и со всеми святыми во веки.

Молитва Честному Кресту (краткая)

Огради меня, Господи, силою многочтимого и животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Ослабь, отпусти, прости…

Ослабь, отпусти, прости, Боже, прегрешения наша вольные и невольные, совершённые словом и делом, сознательно и неосознанно, днём и ночью, в уме и в помысле, – всё нам прости, как Милосердный и Человеколюбивый.

Ненавидящих и обижающих нас прости…

Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец!

Делающим добро сделай добро.

Братьям и родным нашим милостиво исполни их прошения в том, что ведёт ко спасению, и даруй жизнь вечную.

Немощных посети и подай им исцеление.

Находящимся в море помоги.

Православным христианам помоги в борьбе.

Служащим нам и нас жалеющим подай оставление грехов.

Поручивших нам, недостойным, молиться о них помилуй по великой Твоей милости.

Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет Лица Твоего.

Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от всякого несчастия.

Вспомни, Господи, приносящих плоды трудов своих и украшающих святые Твои церкви.

Подай им по прошениям их то, что ведёт ко спасению, и жизнь вечную.

Вспомни, Господи, и нас, смиренных, грешных и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум, чтобы мы познали Тебя, и наставь нас на путь следования заповедям Твоим, молитвами пречистой Владычицы нашей, Вечнодевы Марии, и всех Твоих святых, ибо Ты благословен во веки веков.

Повседневное исповедание грехов

Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой Троице Единому, прославляемому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, все мои грехи, которые я сделал во все дни жизни моей,

и во всякий час, и в настоящее время, делом, словом, помышлением, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и всеми моими чувствами, душевными и телесными, которыми Тебя Бога моего и Творца прогневал, и ближнего моего обидел.

Согрешил: (далее перечисление индивидуальных грехов).

Жалея о них, предстою пред Тобою виновным и хочу покаяться.

Только, Господи Боже мой, помоги мне, со слезами смиренно молю Тебя.

Сделанные мною прегрешения милосердием Твоим прости и освободи от них, ибо Ты Благ и Человеколюбец.

Перед отходом ко сну

В руки Твои, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой.

Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и жизнь вечную даруй мне.

Оценка 4.3 проголосовавших: 23
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here