Молитва за тех кто предал в любви

Самое подробное описание: молитва за тех кто предал в любви - для наших читателей и подписчиков.

Молитвы в скорби о неверности супруга

О святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет Мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́вы Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м со слеза́ми (имена́), и низпосли́те на ны́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует на́с и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Е́й, святи́и му́ченицы! Приими́те гла́с моле́ния на́шего, и изба́вите ны́ моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от внеза́пныя сме́рти и от все́х бе́д, печа́лей и боле́зней, да при́сно ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́еми, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в.

О уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

О Влады́чице Преблагослове́нная, защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гая о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прии́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми́ ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами, тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по де́лом Его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский и спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть на́м ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди и а́з Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́ заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́, я́ко да и а́з, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и несконча́емем ве́це.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»

Засту́пнице усе́рдная, благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю а́з окая́нный и па́че все́х челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, и во́пль мо́й и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и а́з, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты́, всеблага́я и милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́ отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя́, ка́ющагося во злы́х де́лех мои́х, и обрати́ на пу́ть пра́вый заблу́ждшую, окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все́ упова́ние мое́. Ты́, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя́ под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго. Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твы пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Если вас предал друг

Что происходит с человеком, которого предал лучший друг? Каковы последствия такого предательства для него? И есть ли лекарство, способное обратить проклятие такого поступка в благословение? Рассмотрим по порядку эти три вопроса.

1 Человек – живое существо, обладающее умом, чувствами, эмоциями, и он не может не реагировать на поступки окружающих его таких же живых существ.

Предательство со стороны близких ему людей, тем паче лучшего друга, подобно раскаленной острой стреле, внезапно поражающей его сердце. Бурный поток мыслительных образов, эмоционально усиленный чувством негодования, возмущения, горечи, обиды, устремляется с рассудочного уровня в ложбины сердца, заглушая источники жизни, бьющие из него.

Прит.4:23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.

2 Если человек принял в свое сердце эту горечь предательства со стороны лучшего друга, если он поставил чувство оскорбленного достоинства во главу угла, если позволил отравленным водам обиды и непрощения заглушить источники жизни, то последствием всего этого является смерть. Я не сгущаю краски, а основываюсь на авторитете Священного Писания и на собственных наблюдениях из жизни.

Знаю человека близкого мне, на которого предательство друга оказало смертоносное воздействие – инфаркт. Просто он принял эти ядовитые воды в свое сердце и заглушил источники жизни. Выкарабкиваться из этого положения пришлось год.

Последствием непрощения человека, который предал вас, может стать смертельная болезнь.

Но гораздо страшнее для нас будут последствия из-за непрощения человека, причинившего нам душевную травму, – измену, предательство, обман, на духовном плане , так как влечет за собой непрощение наших собственных грехов Богом, что ставит под вопрос наше пребывание в царстве Божьем.

Матф.18:35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

3 Бог предоставил человеку самому выбирать, что он желает – благословение или проклятие.

Втор.30:19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое.

И что выберет человек, то и постигнет его. Выбор благословения – это не вопрос наших чувств, эмоции, умозаключений, но это решение, основанное на вере в Слово Божье. которое говорит: избери жизнь.

Что такое жизнь? Жизнь – это постоянный поток живой воды, текущий из единого источника, которым является Бог. Черпая из этого источника, мы имеем все необходимое для жизни и благочестия: любовь Бога Отца, любовь и уважение к нам со стороны окружающих людей, духовное, душевное и физическое здоровье, преуспевание во всех сферах нашей жизни, несравненный мир в сердце, а главное, уверенность в том, что всегда будем с Господом на правах сыновства, как в этой преходящей жизни, так и на небесах.

Дорогой друг, если ты претерпел в своей жизни измену и предательство друзей и сейчас проходишь тропой обид и непрощения, хочу сказать тебе: не делай себе зла. Ты можешь свернуть на другую тропу – тропу благословения, а не проклятия; тропу радости и веселья. Ты можешь стать победителем на поле сражения с собственною природной самостью, одетой в черные одежды саможалости, обиды, негодования, непрощения.

У Бога есть лекарство для тебя – это Его любовь. Она способна исцелить твои самые тяжелые душевные раны, дать силы для прощения, полностью освободить тебя от смертной тени, вселить в тебя будущность и надежду. Не пытайся своими силами побороть черного демона внутри себя – потерпишь поражение. Лучше предоставь это Богу. Он способен легко решить эту проблему.

Просто прими его любовь. Это очень легко сделать: обратись к Нему в простой молитве покаяния (вот ссылка), прими Его Господом своей жизни и Своим Спасителем, и Он сделает тебя свободным. И помни, не имеет совершенно никакого значения для твоей жизни то, что сделал тебе другой человек, главное – как ты отнесешься к этому: выбирешь ли из этой ситуации для себя благословение или проклятие.

Если ты уже примирен с Богом, и считаешь себя спасенным, то хочу дать тебе еще одну молитву для конкретного случая, связанного с предательством друга.

Молитва прощения предательства со стороны близких людей

Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя сына Твоего Иисуса Христа.

Я исповедую перед Тобой грех непрощения предавшего меня человека (по имени).

Прости меня и полностью очисти от этого греха.

Я принимаю решение простить его (имя) за все, что он мне сделал.

Я благословляю его и желаю ему здоровья и счастья.

Благослови, Господи, этого человека и его родных и близких.

Дай ему все, в чем он нуждается и сохрани его для жизни вечной.

Благодарю Тебя, мой Отец, во имя Иисуса. Аминь.

Вот и все, что необходимо сделать. Очень просто.

После того, как вы помолились, постарайтесь донести до этого человека, что вы простили его, и он свободен. Это важно, так как убирает всякие ненужные привязки к прошлому и вносит подлинную свободу в отношениях с этим человеком. И да поможет вам Бог.

Также прослушайте аудио-запись молитвы за людей, обремененных непрощением своих предателей

Аудиозапись: Adobe Flash Player (версия 9 или выше) требуется для воспроизведения этой аудиозаписи. Скачать последнюю версию здесь. К тому же, в Вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь, пожалуйста, ею со своими друзьями в социальных сетях – нажмите кнопочки, расположенные ниже. И не забудьте подписаться на обновления сайта, чтобы получать новые статьи на Email

Молитва за любимого: как правильно помолиться за любимого человека

Молитва за любимого — сильный и простой способ поддержать его в любой жизненной ситуации. Будь то ссора с любимым человеком, дальняя дорога, болезнь или просто важное событие — молитва поддержит и поможет обрести силы.

Искренняя молитва за любимого человека обязательно будет услышана, ведь в нее ты вкладываешь всю силу своего чувства. Увы, в жизни нас нередко обуревают сомнения, гнетут тревога и страх за близких. Именно в такие моменты — самое время обратиться к молитве.

Даже на большом расстоянии ты можешь поддержать любимого, обратившись к Богу и небесным силам с просьбой о помощи.

Православная молитва за любимого

Существует немало православных молитв о здравии и любви. Ни в коем случае не нужно путать их с заговорами и приворотами на любовь — они не имеют ничего общего.

Молитва за любимого позволит тебе выступить будто бы его посланницей перед лицом Господа — попросить от вашего имени сообща о здоровье, удаче и счастье в любви.

Вот сильнейшая православная молитва за любимого.

«Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Святой Всесильный, дай моему любимому силы, чтобы он смог сделать все, что задумал, о чем мечтает. Спаси и помилуй его, Господи. Прости ему грехи его, избавь от искушений, сохрани в чистоте. Награди его за доброту, за любящее сердце. Не дай ему разочароваться в людях, укрепи его силы, его надежды, помоги в замыслах, пошли ему любовь и счастье. Пусть его любят те, кого и он любит, пусть полюбят его и враги, и никто не причинит зла. Пусть мой любимый узнает, как сильно я люблю его, и пусть он возрадуется. Помилуй, Господи! Аминь!»

Также существует короткая молитва за любимого человека — ее можно использовать в ежедневном обращении к Господу. Вот она.

«Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя) словами Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали, Господи, терние всех его согрешений, и да вселится в него благодать твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

Как помолиться за любимого правильно

Многие женщины переживают, что их молитвы могут не быть услышаны, если произнести их неправильно.

Однако запомни раз и навсегда: важнее не те слова, которые ты произнесешь, а чувства, которые ты в них вложишь!

Иисус говорил: неважно, какую молитву вы выберете, неважно, какие слова скажете — важно само обращение к Богу, «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».

Так что в молитве за любимого человека важнее всего искренность и нежность, которую ты вложишь, и позитивный образ событий, который будет у тебя перед глазами во время молитвы.

Сейчас ты передаешь свое прошение Высшей Силе — а это значит, доверяешь ей и веришь, что о тебе и твоем любимом позаботятся. Так что постарайся успокоиться и быть радостной в ожидании исполнения твоего прошения — ведь сказано, что Бог никогда не оставит тех, кто верит в его помощь до конца.

Есть несколько общих правил для молитвы за любимого, которые считают нужными и православные священники, и любые люди, верящие в существование Высших Сил:

  1. В молитве постарайся избегать «не-слов» и «не-фраз»: важно сказать и попросить о том, что по твоему желанию должно случиться — а не о том, чего не должно произойти.
  2. Концентрируйся на хорошем и ни в коем случае не вспоминай негативных моментов из твоих с любимым отношений, особенно если не чувствуешь, что до конца прожила и отпустила эту ситуацию.
  3. Во время молитвы за любимого, как и любой другой, важно полностью собрать мысли вокруг своей просьбы и обращения к Богу. Не отвлекайся на посторонние мысли и дела, найди тихий уголок, где тебя никто не побеспокоит, и расслабься.

Помни, что молитву за любимого, даже самую коротенькую, своими словами, Небеса обязательно услышат, ведь Бог — это и есть любовь, а значит, твои чистые, полные чувства просьбы — самое важное на свете, и все обязательно исполнится.

тут все очинб правильно написано — главное это молиться от всей души, и неважно тогда, какими словами, важно чтобы все шло от сердца!

Оценка 4.7 проголосовавших: 18
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here